Permanente Vandringer

LØYPEBESKRIVELSER PV70 OG PV8612 km sommer-/skogsløype, åpen fra ca april/mai til oktober.


Går stort sett på grusvei gjennom marka.

PV86 

”På langs i Groruddalen” er nå både gåløyper og sykkelløyper  (G & S) på 13 km, 15 km og 25 km.  


Løype B, 13 km 


***** Permanent vandring PV-86 "Groruddalen på langs" - løype B,13 kilometer. *****

Folkesportklubben Mila er arrangør og start/mål er Esso / Deli de Luca Kalbakken (Kalbakkveien 14, 0953 Oslo). Spør betjeningen etter PV-kofferten. I kofferten finnes bl.a. løypebeskrivelser, kontroll-lapper (med kontaktinfo) og IVV-stempler. Dette er en løype på 13 kilometer som kan gjennomføres både til fots og på sykkel (*). Det er tre selvkontroller (#3 til #5). Bruk kontroll-lappen til PV-86 for å registrere deltagelse på denne permanente vandringen.

Gå (sykle) ut og til høyre langs Kalbakkveien. Kryss veien til venstre før rundkjøringen og følg gang- og sykkelvei (G & S) nedover på venstre side av Nedre Kalbakkvei. Kryss veien til høyre i gangfelt før rundkjøringen, videre til venstre og snart ser du KONTROLL #3 (kontroll nr. 3) på lyktestolpe (1,5 km etter start).

Fortsett og kryss Veitvetveien i gangfelt. Deretter til venstre og så til høyre i G & S (skilt merket sentrum 9,3 og Økern 3,6). Mellom bakkene passerer veien Linderud ILs bane (2,8 km), over T-banen etter oppoverbakken og ta til venstre i neste veidele. G & S passerer Vollebekk T (3,5 km) og Risløkka T (4,1 km) og fortsett til KONTROLL #4 på lyktestolpe (5,0 km) rett før Rabbeveien.

Fortsett til Rabbeveien – gå til høyre og etter vel 20 m kryss veien og inn på G & S (skiltet Sinsen Turvei D2). Fortsett til Økernveien – til høyre her og etter 40 meter kryss Økernveien og inn på G & S. Økern Torgvei krysses (5,4 km) og fortsett på G & S. Rett frem i kryss og ta deretter til venstre i veidelet (5,7 km). Ta til høyre ved Dag Hammarskjølds vei og følg sykkelveien som krysser Sinsenveien og fortsetter mot Sinsenkrysset.

Ta til venstre i veidelet rett før undergangen (6,9 km). Vær forsiktig pga. mye sykkeltrafikk. Fortsett på G & S i veidelet etter undergangen (den midtre veien). Ved skiltet merket Haraldsheim opp bakken til høyre og G & S følges på venstre side av Trondheimsveien. På toppen av bakken etter vel 400 m er KONTROLL #5 på lyktestolpe (7,4 km).

Fortsett på G & S som stort sett går oppover til Bjerke (8,5 km). Til venstre her, gjennom undergangen og så til høyre på G & S skiltet Gjelleråsen. Kryss Erich Mogensøns vei på Linderud (10,2 km) og senere Rødtvetveien i gangfelt (11,4 km). Fortsett på G & S til vel 250 meter etter Rødtvet T og ta her til høyre i veidelet (12,0 km). Gå forbi busstoppen under Trondheimsveien og kryss veien ved rundkjøringen. Deretter rett frem forbi den store gule bygningen (Kalbakkenshopping), parkeringsplassen og mot venstre til mål (12,4 km).

---

Note: (*) Ved sykling vil man kun få godskrevet 5 km (= 40 %) av distansen i IVV-kilometerbeviset etter gjennomført runde.            [Oppdatert 02.05.2023]Løype A, 25 km 


**** Permanent vandring PV-86 «Groruddalen på langs» - løype A, 25 km ****

Folkesportklubben Mila er arrangør og start/mål er fra Esso / Deli de Luca Kalbakken (Kalbakkveien 14, 0953 Oslo). Spør betjeningen etter PV-kofferten. I kofferten finnes bl.a. løypebeskrivelser, kontroll-lapper (med kontaktinfo) og IVV-stempler. Dette er en løype på 25 kilometer som kan gjennomføres både til fots og på sykkel (*). Det er fem selvkontroller (#1 til #5). Bruk kontroll-lappen til PV-86 for å registrere deltagelse på denne permanente vandringen.

Gå (sykle) ut og til høyre langs Kalbakkveien. Rett frem over gangfelt ved rundkjøringen. Fortsett skarpt til høyre og gjennom undergangen. Du møter gang- og sykkelvei (G & S) på venstre side av Trondheimsveien og følger denne gjennom undergangen ved Ammerud (etter 0,9 km) og til Grorud (1,6 km).

Ta til venstre rett etter å ha passert under veibroen og igjen til venstre langs veien som går over Trondheimsveien. Til venstre rett etter broen, forbi avishuset og videre til høyre over gangbro. I veikrysset ta til venstre inn i Pastor Blaauws vei og etter vel 100 m til venstre og gjennom åpning i støyskjermen. Følg så G & S til høyre og fortsett på veien gjennom boligfeltet og til høyre i veidelet rett før Fossumveien (3,2 km).

Ta til høyre og følg Fossumveien på fortau på høyre side. Etter vel 400 m ta til høyre og høyre igjen (ved Rema 1000) og inn i G & S som passerer under veien. Gå rett frem i veidelet, kryss veien og du møter KONTROLL #1 (kontroll nummer 1) på lykte- og skiltstolpe merket «Gamle Rommen skole» (3,9 km).

Fortsett på gangvei som går gjennom diskgolfbanen og svinger mot høyre langs Haavard Martinsens vei. Ta til høyre i krysset og gå under veibroen og T-banebroen (**). Ta til venstre ved idrettsanlegget (4,8 km), til venstre i veidelet (skiltet «Grorud st. 1,7») og skrått høyre i neste veidele. Til venstre i delet ved Rommensletta skulpturpark (5,4 km). Fortsett til venstre i neste dele og til høyre til veien ved statuen av kvinne med barn.

Kryss Kristoffer Robins vei i gangfelt, gå til venstre og etter vel 40 m til høyre inn i G & S som svinger til venstre ved Øster Aker vei. Ta til høyre i veikrysset (6,0 km) og følg denne Oldtidsveien gjennom undergangen i vel 250 m til møtende G & S. Ta til venstre her og du passerer boligblokker på høyre hånd og kjempelampen på Haugenstua på venstre side. Fortsett på G & S med jernbanen på høyre side og til Høybråten stasjon (7,2 km). Ta til venstre vel 90 m etter stasjonen og gangbroen og til venstre og venstre igjen på gangbroen over jernbanen. Du møter Linjebakken som følges opp til høyre. KONTROLL #2 er på lyktestolpe i toppen av bakken (7,6 km).

Fortsett til høyre langs Linjeveien, ta til venstre i veidelet og i neste dele igjen til venstre inn i Folkvangveien. Etter vel 350 m ta til høye (8,4 km) og du er i Høybråtenveien som følges til veien ender i snuplass. Fortsett her skrått venstre og forbi husene i Slåttevangen borettslag (9,3 km). Videre skrått venstre ned bakken (Vestre Haugen) og til høyre i neste vei (Gransdalen) og rett etterpå til venstre og inn på G & S langs Maria Dehlis vei (10,1 km).

Kryss Grorudveien i gangfelt og fortsett på G & S forbi Grorud stasjon (10,5 km) og helt til du møter veibroen med Nedre Kalbakkvei (12,9 km). G & S går under broen og dreier rett etterpå til høyre og følger Nedre Kalbakkvei på venstre side. Rett før rundkjøringen ta skrått til høyre og kryss bilveien i gangfelt. Du finner KONTROLL #3 til venstre på lyktestolpe ved gult skilt merket «183 Økern sentrum» (13,4 km).

Fortsett og kryss Veitvetveien i gangfelt. Deretter til venstre og så til høyre i G & S (skilt merket sentrum 9,3 og Økern 3,6). Mellom bakkene passerer veien Linderud ILs bane (14,7 km), over T-banen etter oppoverbakken og ta til venstre i neste veidele. G & S passerer Vollebekk T (15,4 km) og Risløkka T (16,0 km) og fortsett til KONTROLL #4 på lyktestolpe (16,9 km) rett før Rabbeveien.

Fortsett til Rabbeveien – gå til høyre og etter vel 20 m kryss veien og inn på G & S (skiltet Sinsen Turvei D2). Fortsett til Økernveien – til høyre her og etter 40 meter kryss Økernveien og inn på G & S. Økern Torgvei krysses (17,3 km) og fortsett på G & S. Rett frem i kryss og ta deretter til venstre i veidelet (17,6 km). Ta til høyre ved Dag Hammarskjølds vei og følg sykkelveien som krysser Sinsenveien og fortsetter mot Sinsenkrysset.

Ta til venstre i veidelet rett før undergangen (18,8 km). Vær forsiktig pga. mye sykkeltrafikk. Fortsett på G & S i veidelet etter undergangen (den midtre veien). Ved skiltet merket Haraldsheim opp bakken til høyre og G & S følges på venstre side av Trondheimsveien. På toppen av bakken etter vel 400 m er KONTROLL #5 på lyktestolpe (19,3 km).

Fortsett på G & S som stort sett går oppover til Bjerke (20,4 km). Til venstre her, gjennom undergangen og så til høyre på G & S skiltet Gjelleråsen. Kryss Erich Mogensøns vei på Linderud (22,1 km) og senere Rødtvetveien i gangfelt (23,3 km). Fortsett på G & S til vel 250 meter etter Rødtvet T og ta her til høyre i veidelet (23,9 km). Gå forbi busstoppen under Trondheimsveien og kryss veien ved rundkjøringen. Deretter rett frem forbi den store gule bygningen (Kalbakken shopping), parkeringsplassen og mot venstre til mål (24,3 km).

---

Noter: (*) Ved sykling vil man kun få godskrevet 10 km (= 40 % av distansen) i IVV-kilometerbeviset etter gjennomført runde.  (**) Vei- og gravearbeid her våren 2023.                                                                      

 [Oppdatert 02.05.2023]


                                         Løype C, 15 km


**** Permanent vandring PV-86 «Groruddalen på langs» - løype C, 15 km ****

Folkesportklubben Mila er arrangør og start/mål er Esso / Deli de Luca Kalbakken (Kalbakkveien 14, 0953 Oslo). Spør betjeningen etter PV-kofferten. I kofferten finnes bl.a. løypebeskrivelser, kontroll-lapper (med kontaktinfo) og IVV-stempler. Dette er en løype på 15 km som kan gjennomføres både til fots og på sykkel (*). Det er tre selvkontroller (#1 til #3). Bruk kontroll-lappen til PV-86 for å registrere deltagelse på denne permanente vandringen.

Gå (sykle) ut og til høyre langs Kalbakkveien. Rett frem over gangfelt ved rundkjøringen. Fortsett skarpt til høyre og gjennom undergangen. Du møter gang- og sykkelvei (G & S) på venstre side av Trondheimsveien og følger denne gjennom undergangen ved Ammerud (etter 0,9 km) og til Grorud (1,6 km).

Ta til venstre rett etter å ha passert under veibroen og igjen til venstre langs veien som går over Trondheimsveien. Til venstre rett etter broen, forbi avishuset og videre til høyre over gangbro. I veikrysset ta til venstre inn i Pastor Blaauws vei og etter vel 100 m til venstre og gjennom åpning i støyskjermen. Følg så G & S til høyre og fortsett på veien gjennom boligfeltet og til høyre i veidelet rett før Fossumveien (3,2 km).

Ta til høyre og følg Fossumveien på fortau på høyre side. Etter vel 400 m ta til høyre og høyre igjen (ved Rema 1000) og inn i G & S som passerer under veien. Gå rett frem i veidelet, kryss veien og du møter KONTROLL #1 (kontroll nummer 1) på lykte- og skiltstolpe merket «Gamle Rommen skole» (3,9 km).

Fortsett på gangvei som går gjennom diskgolfbanen og svinger mot høyre langs Haavard Martinsens vei. Ta til høyre i krysset og gå under veibroen og T-banebroen (**). Ta til venstre ved idrettsanlegget (4,8 km), til venstre i veidelet (skiltet «Grorud st. 1,7») og skrått høyre i neste veidele. Til venstre i delet ved Rommensletta skulpturpark (5,4 km). Fortsett til venstre i neste dele og til høyre til veien ved statuen av kvinne med barn.

Kryss Kristoffer Robins vei i gangfelt, gå til venstre og etter vel 40 m til høyre inn i G & S som svinger til venstre ved Øster Aker vei. Ta til høyre i veikrysset (6,0 km) og følg denne Oldtidsveien gjennom undergangen i vel 250 m til møtende G & S. Ta til venstre her og du passerer boligblokker på høyre hånd og kjempelampen på Haugenstua på venstre side. Fortsett på G & S med jernbanen på høyre side og til Høybråten stasjon (7,2 km). Ta til venstre vel 90 m etter stasjonen og gangbroen og til venstre og venstre igjen på gangbroen over jernbanen. Du møter Linjebakken som følges opp til høyre. KONTROLL #2 er på lyktestolpe i toppen av bakken (7,6 km).

Fortsett til høyre langs Linjeveien, ta til venstre i veidelet og i neste dele igjen til venstre inn i Folkvangveien. Etter vel 350 m ta til høye (8,4 km) og du er i Høybråtenveien som følges til veien ender i snuplass. Fortsett her skrått venstre og forbi husene i Slåttevangen borettslag (9,3 km). Videre skrått venstre ned bakken (Vestre Haugen) og til høyre i neste vei (Gransdalen) og rett etterpå til venstre og inn på G & S langs Maria Dehlis vei (10,1 km).

Kryss Grorudveien i gangfelt og fortsett på G & S forbi Grorud stasjon (10,5 km) og helt til du møter veibroen med Nedre Kalbakkvei (12,9 km). G & S går under broen og dreier rett etterpå til høyre og følger Nedre Kalbakkvei på venstre side. Rett før rundkjøringen ta skrått til høyre og kryss bilveien i gangfelt. Du finner KONTROLL #3 til venstre på lyktestolpe ved gult skilt merket «183 Økern sentrum» (13,4 km).

Fortsett til høyre på fortau langs Nedre Kalbakkvei. Etter Bredtvet busstopp kryss veien i gangfelt (14,1 km) og fortsett til venstre og oppover på høyre side av veien. Ved rundkjøringen kryss den møtende veien (Kalbakkveien) i gangfeltet og fortsett til høyre med det store gule bygget (Kalbakken shopping) på venstre side. Gå (sykle) tilslutt forbi parkeringen og til venstre til mål (14,9 km).

---

Noter: (*) Ved sykling vil man kun få godskrevet 6 km (= 40 % av distansen) i IVV-kilometerbeviset etter gjennomført runde.  (**) Vei- og gravearbeid her våren 2023.                                                                     [Oppdatert 02.05.2023]


Kart/Map 25 km


Med vennlig hilsen

Løypeansvarlige

Bjørn Håkon Granslo og Knut Østli

tlf 909 73 286 eller tlf 986 47 011

Beskrivelser er på Esso/Deli de Luca.

Spør betjeningen.

I tillegg kan du laste disse ned fra vår nettside her,

ved å trykke på aktuell løype ovenfor.

GPS-koordinater for Kalbakkveien 14      N59.95235 E10.86945


Kontaktpersoner: Bjørn Håkon Granslo, tlf 909 73 286 eller Knut Østli, tlf 986 47 011

Kun 1 løype pr. dag!


Stempling av deltakerkort kun 1 gang pr. kvartal


(A = 1.1 - 31.3, B = 1.4 - 30.6, C = 1.7 - 30.9  og D = 1.10 - 31.12 )