Høstvandring

Årets høstvandring starter fra Esso-stasjonen/Deli de Luca, Kalbakkveien 14,

lørdag den 2. september 2023 kl 10:00.


Dette er en ført vandring hvor du kan gå fra 5 km til 30 km.Nærmere opplysninger vil komme.