Folkesportklubben

MILA

Medlem av :

Norges Turmarsjforbund NTF

Det Internasjonale Folkesportforbund IVV

FSK Milas kommende arrangement:

 

Lørdag 18.08.18 kl 1300 - 1600 KVELDSMILA, fra Rødtvet skole, 6 & 12km

Lørdag 18.08.18 kl 1300 - 1600 Høstvandringen, fra Rødtvet skole, 6 & 12km

Søndag 19.08.18 kl 1000 - 1300 MILAVANDRINGEN, Rødtvet skole, 6,12,16 & 22km

Mandag 27.08.18 kl 1800 - 1830 Sommerserie, fra Rødtvedt skole, 5 & 10km

Mandag 03.09.18 kl 1800 Sommers./Stjernevandring,

fra Esso Kalbakken, 5 &10km

Mandag 10.09.18 kl 1800 Sommerserie, fra Rødtvedt skole, 5 & 10km

Mandag 27.09.18 kl 1800 Sommerserie, fra Rødtvedt skole, 5 & 10km

Mandag 01.10.18 kl 1000 Fellesvandring PV 70, fra Esso Kalbakken, 12km

Lørdag 06.10.18 kl 0830 - 0930 NORDMARKSMARSJEN, fra Stryken, 32 km

Lørdag 06.10.18 kl 1000 - 1100 NORDMARKSMARSJEN, fra Hammeren, 17 km

Mandag 08.10.18 kl 1800 Gå for åpenhet, fra Rødtvedt skole, 5 & 10km

Torsdag 11.10.18 kl 1900 - 1930 ALNA LYSMARSJ,

fra Hølaløkka, Stansevn 35, 5 & 10km

Mandag 22.10.18 kl 1800 Rosa sløyfemarsj, fra Rødtvedt skole, 5 & 10km