Ti på topp

FSK MILA har nå gleden av å tilby IVV stempling på ti på topp i Oslo, Follo og på Romerike 2020
 
Vi arrangerer dette i henhold til arrangørene Bedriftsidretten Oslo og Bedriftsidretten Romerike sitt opplegg for sesongen 2020.


Du kan gå toppturene så mange ganger du vil, turene kan registreres på nytt med 8 timers mellomrom
Men IVV stemplingen gjelder kun for en gang pr. Ti på topp tur.

 
 
Oslo har totalt 20 turer. 19 turer med snitt på 5,26 km tur/retur, til sammen 100 km, og en langtur for de spreke, beregnet til 45 km tur/retur Sørkedalen Skole - Kjerkeberget.
 
Deltagelse på ti på topp Oslo gir følgende stempling:
 
4 Ti på topp turer gir 1 deltagerstempel og 20 km

8 Ti på topp turer gir 2 deltagerstempel og 40 km

12 Ti på topp turer gir 3 deltagerstempel og 60 km

16 Ti på topp turer gir 4 deltagerstempel og 80 km

   19 Ti på topp turer gir 5 deltagerstempel og 100 km  
 

Langturen for de spreke, beregnes for seg selv og gir 2 deltagerstempel ekstra og 45 km ekstra 
Romerike har totalt 10 turer, med snitt på 5,17 km tur/retur, til sammen 51,7 km.
   
Deltagelse på Ti på topp Romerike gir følgende stempling:
 
4 Ti på toppturer gir 1 deltagerstempel og 20 km

8 Ti på toppturer gir 2 deltagerstempel og 41 km

10 Ti på toppturer gir 2 deltagerstempel og 51 km
 
Stempel for bonusturene blir regnet ut etter at alle er offentliggjort.
 
Bonusturene er det kun mulig å registrere elektronisk og disse turene må gjennomføres innen en kortere frist.

Follo har totalt 10 turer, med snitt på 6,44 km tur/retur, tilsammen 64,4 km.


4 Ti på toppturer gir 1 deltagerstempel og 22 km


7 Ti på toppturer gir 2 deltagerstempel og 43 km


10 Ti på toppturer gir 3 deltagerstempel og 64 km

 
 
Bedriftsidretten deler også ut premier      
 
 
Påmelding Romerike 
Det er mulig å melde seg på via app eller på www.tipåtopp.no. Ved påmelding mottar du en kvittering som kan benyttes til å hente ut turhefte på et av utsalgsstedene. Det er i tillegg mulig å kjøpe turheftet direkte på et av utsalgsstedene. Du vil da kunne melde deg på ved hjelp av deltakerkoden som du finner på baksiden.
Pris for deltakelse er 195,-
Hefter kan kjøpes eller hentes ut mot kvittering på følgende steder
 
Esso Vormsund  Intersport Råholt Amfi.  Comet Sport Lillestrøm. Røhne Selmer Lillestrøm. Foss Sport Strømmen. 
 
På utsalgsstedene betales heftene med VIPPS Dersom en ikke har VIPPS, eller synes det er vanskelig å melde seg på kontakt: Bedriftsidretten  Akershus, Strømsveien 80 - Idrettens Hus, 2010 Strømmen Telefon 66 94 16 23Påmelding Follo
Påmelding via app eller på www.tipåtopp.no. 
Pris for deltakelse er 150,-
Det er kun mulig å melde seg på elektronisk i Follo 
Dersom du synes det er vanskelig å melde seg på kontakt: Bedriftsidretten Akershus, 

Ekebergveien 101, 1178 Oslo Telefon: 941 61 577


 
Påmelding Oslo
Påmelding via app eller på www.tipåtopp.no. 
Pris for deltakelse er 150,-
Det er kun mulig å melde seg på elektronisk i Oslo
Dersom du synes det er vanskelig å melde seg på kontakt: Bedriftsidretten Oslo 

Strømsveien 80, 2010 Strømmen Telefon: 66 94 16 23
 
 
Du kan gå toppturene så mange ganger du vil, turene kan registreres på nytt med 8 timers mellomrom
Men IVV stemplingen gjelder for kun en gang for hver topptur.
 
 
Kontaktperson FSK MILA: Leder Anne Grethe Woie, tlf 932 53 264
el nestleder Knut Håkon Granslo, tlf 909 73 286