Ti på topp

         

 FSK Mila tilbyr i 2022 stempling av Ti på Topp i Oslo, Follo og på Romerike

           

Ti på Topp arrangeres av Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets.

Turene kan gjennomføres flere ganger, men IVV-stempel får du kun en gang pr. Ti på Topp-tur.


Ti på Topp i Oslo starter sesongen den 1. april, og den avsluttes den 15. november.
Ti på Topp Follo og Ti på Topp Romerike arrangeres i perioden 1. april til 15. oktober.


Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets har egen premiering for deltakelse i Ti på Topp-arrangementene:

Du kan da gå Ti på Topp-turene så mange ganger du vil, og for de spesielt interesserte, kan turene registreres på nytt med 8 timers mellomrom.

Ved premiering fra arrangøren telles det totale antall turer. 


Det vil bli stempling av Ti på Topp for 2022 når sesongen er avsluttet.


De som ikke fikk muligheten til å stemple for året 2021, kan stemple for dette ved alle våre marsjer.


Påmelding Romerike 
Det er mulig å melde seg på via app eller på www.tipåtopp.no. Ved påmelding mottar du en kvittering som kan benyttes til å hente ut turhefte på et av utsalgsstedene. Det er i tillegg mulig å kjøpe turheftet direkte på et av utsalgsstedene. Du vil da kunne melde deg på ved hjelp av deltakerkoden som du finner på baksiden.
Pris for deltakelse er  kr 230,- for voksne.
Hefter kan kjøpes eller hentes ut mot kvittering på følgende steder:
 Esso Vormsund  Intersport Råholt Amfi, Comet Sport Lillestrøm, Røhne Selmer Lillestrøm eller Foss Sport Strømmen. 
 På utsalgsstedene betales heftene med VIPPS. Dersom en ikke har VIPPS, eller synes det er vanskelig å melde seg på, kontakt Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets, Brynsveien 13, 0667 Oslo Telefon 66 94 16 20


Påmelding Follo
Påmelding via app eller på www.tipåtopp.no. 
Pris for deltakelse er kr 230,- for voksne.
Det er kun mulig å melde seg på elektronisk i Follo. 
Dersom du synes det er vanskelig å melde seg på, kontakt Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets, Brynsveien 13, 0667 Oslo Telefon 66 94 16 20

 
Påmelding Oslo
Påmelding via app eller på www.tipåtopp.no. 
Pris for deltakelse er kr 190,- for voksne.
Det er kun mulig å melde seg på elektronisk i Oslo.
Dersom du synes det er vanskelig å melde seg på, kontakt Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets, Brynsveien 13, 0667 Oslo Telefon 66 94 16 20


E-post oa@bedriftsidretten.no


 
 
Kontaktperson FSK MILA: Leder Anne-Grethe Woie, tlf 932 53 264
el nestleder Bjørn Håkon Granslo, tlf 909 73 286