Ti på topp


FSK MILA tilbyr i 2020 stempling på Ti på Topp i Oslo, Follo og på Romerike 
 
Ti på Topp arrangeres av Bedriftsidretten Oslo og Bedriftsidretten Akershus.


Turene kan gjennomføres flere ganger, men du får IVV-stempel for kun en gang pr Ti på Topp-tur.


I 2020 har Oslo 22 turer med snittdistanse på 4,76 km tur/retur. Total distanse er 104,8 km. 
  
Deltagelse på Ti på Topp Oslo gir følgende stempling:
 
5 Ti på Topp-turer gir 1 deltagerstempel og 24 km

9 Ti på Topp-turer gir 2 deltagerstempel og 43 km

13 Ti på Topp-turer gir 3 deltagerstempel og 62 km

17 Ti på Topp-turer gir 4 deltagerstempel og 81 km

   22 Ti på Topp-turer gir 5 deltagerstempel og 105 km  
 

I 2020 har Follo 10 turer med snittdistanse på 5,24 km tur/retur. Total distanse er 52,4 km.


Deltakelse på Ti på Topp Follo gir følgende stempling:


4 Ti på Topp-turer gir 1 deltagerstempel og 21 km

8 Ti på Topp-turer gir 2 deltagerstempel og 42 km

10 Ti på Topp-turer gir 2 deltagerstempel og 52 km


I 2020 har Romerike 10 ordinære turer med snittdistanse på 5,33 km tur/retur, og 5 bonusturer med snittdistanse på 4,66 km tur/retur. Ved stempling beregnes disse samlet med snittdistanse på 5,11 km. Total distanse er 76,6 km.

    
Deltagelse på årets Ti påTopp Romerike gir følgende stempling:
 
4 Ti på Topp-turer gir 1 deltagerstempel og 20 km

8 Ti på Topp-turer gir 2 deltagerstempel og 40 km

10 Ti på Topp-turer gir 3 deltagerstempel og 60 km
15 Ti på Topp-turer gir 3 deltagerstempel og 77 km


 
Bedriftsidretten i Oslo og Bedriftsidretten i Akershus har egen premiering for deltakelse i

Ti på Topp-arrangementene.      
Du kan gå Ti på Topp-turene så mange ganger du vil. For de spesielt interesserte kan turene registreres på nytt med 8 timers mellomrom. 

Totalt antall turer telles ved premiering fra arrangøren.
 
Påmelding Romerike 
Det er mulig å melde seg på via app eller på www.tipåtopp.no. Ved påmelding mottar du en kvittering som kan benyttes til å hente ut turhefte på et av utsalgsstedene. Det er i tillegg mulig å kjøpe turheftet direkte på et av utsalgsstedene. Du vil da kunne melde deg på ved hjelp av deltakerkoden som du finner på baksiden.
Pris for deltakelse er 195,-
Hefter kan kjøpes eller hentes ut mot kvittering på følgende steder
 
Esso Vormsund  Intersport Råholt Amfi.  Comet Sport Lillestrøm. Røhne Selmer Lillestrøm. Foss Sport Strømmen. 
 
På utsalgsstedene betales heftene med VIPPS Dersom en ikke har VIPPS, eller synes det er vanskelig å melde seg på kontakt: Bedriftsidretten  Akershus, Strømsveien 80 - Idrettens Hus, 2010 Strømmen Telefon 66 94 16 23


Påmelding Follo
Påmelding via app eller på www.tipåtopp.no. 
Pris for deltakelse er 150,-
Det er kun mulig å melde seg på elektronisk i Follo 
Dersom du synes det er vanskelig å melde seg på kontakt: Bedriftsidretten Akershus, 

Ekebergveien 101, 1178 Oslo Telefon: 941 61 577

 
Påmelding Oslo
Påmelding via app eller på www.tipåtopp.no. 
Pris for deltakelse er 150,-
Det er kun mulig å melde seg på elektronisk i Oslo
Dersom du synes det er vanskelig å melde seg på kontakt: Bedriftsidretten Oslo 

Strømsveien 80, 2010 Strømmen Telefon: 66 94 16 23
 
 
 
Kontaktperson FSK MILA: Leder Anne-Grethe Woie, tlf 932 53 264
el nestleder Knut Håkon Granslo, tlf 909 73 286