Styret

Styret i Folkesportklubben Mila for 2023

Verv

Navn

Mobiltlf.

Leder

Anne-Grethe Woie

932 53 264

Nestleder

Bjørn Håkon Granslo

948 72 399

Sekretær

Åsa Kalvaa

922 58 816

Kasserer

Audun Kleven

476 11 888

Styremedlem

Tore Granlund

901 27 317

Medlem av :

Norges Turmarsjforbund NTF

Det Internasjonale Folkesportforbund IVV