Styret

Styret i Folkesportklubben Mila for 2021

Verv

Navn

Mobiltlf.

Leder

Anne-Grethe Woie

932 53 264

Nestleder

Bjørn Håkon Granslo

948 72 399

Sekretær

Åsa Kalvaa

922 58 816

Kasserer

Audun Kleven

476 11 888

Styremedlem

Knut Østli


Medlem av :

Norges Turmarsjforbund NTF

Det Internasjonale Folkesportforbund IVV