Styret

Styret i Folkesportklubben Mila for 2020

Verv

Navn

Mobiltlf.

Leder

Anne-Grethe Woie

932 53 264

Nest leder

Bjørn Håkon Granslo

948 72 399

Sekretær

Kari Grøholt

924 41431

Kasserer

Reene Nilsen

951 13 149

Styremedlem

Knut Østli


Styremedlem

Åsa Kalvaa

922 58 816

Medlem av :

Norges Turmarsjforbund NTF

Det Internasjonale Folkesportforbund IVV