RV01

Folkesportklubben MILA

Oslo Rundvandring er et samarbeid med Østmarka MK ,

og består av 9 løyper, på totalt 140 km.

Startkort og beskrivelser fås kjøpt på FSK Milas og ØMKs arrangementer.Man får antall km tilbakelagt stemplet i km-beviset, og ett deltagerstempel for hver

20. km i deltagerbeviset.

(20 km = 1 deltagerstempel, 40 km = 2 deltagerstempler, 60 km = 3 deltagerstempler osv..)


Vi har følgende løyper:


Løype 1: Holmenkollen – 20 km - er åpnet for sesongen.

Frognerseteren T-bane stasjon – Tryvannstårnet – Tryvannstua – Skjennungstua – Midtstuen – Holmenkollkapellet – Frognerseteren T-banestasjon. 

NB: Den blåmerkede stien er lagt om mellom Skjennungstua og Frønsvollen.


Løype 2 : 21 km.

Sognsvann T-bane stasjon  - Ullevålseter – Blankvannsbråten – Nordmarkskapellet – Tryvannstua – Sognsvann – Sognsvann T-bane stasjon


Løype 3 : 21 km.

Skullerud T-bane stasjon – Skullerudstua – Østmarkkapellet – Sandbakken – Skullerudstua – Skullerud T-banestasjon.


Løype 4 : 13 km.

Bogerud T-bane stasjon - Resten kommer.

Merk: Denne løypa er i stedenfor Haugerudløypa, men den løypa vil allikevel være

åpen/tilgjengelig t.o.m 31.10.2017


Løype 5 : 15 km.

Grorud T-bane stasjon – Steinbruvann – Lilloseter – Rødtvet skole – Grorud T-banestasjon.

 

Løype 6 : 11 km

Jernbanetorget T-banestasjon – Middelalderparken – Nordstrand vgs – Jomfrubråten – Ekeberg – Minneparken – Oslo kretsfengsel – Vaterland – Jernbanetorget T-banestasjon. 


Løype 7 : 10 km

Stovner T-banestasjon – Tangerud – Skillebekk – Liastua – Stovner T-banestasjon.


Løype 8 : 14 km

Stortinget T-banestasjon – Akershus festning – Aker brygge – Rodeløkken kafé – Frognerparken – Majorstua T-banestasjon – Slottsparken – Stortinget T-banestasjon.


Løype 9: 15 km

Movatn togstasjon – Snippen – Sandermosen – Sinober – Movatn togstasjon. Løypa er nå, pr 23.04.2022, åpnet. Stedvis er det noe snødekke og isete, men det skal være fint å gå.

Medlem av :

Norges Turmarsjforbund NTF

Det Internasjonale Folkesportforbund IVV