Østmarkmarsjen

Østmarkmarsjen, som er en av de eldste marsjene i Norge, skal i år arrangeres for 57. gang. 

Dato er 29. august 2021 og starten går fra Skullerudstua,

General Ruges vei 106, 0692 Oslo

Det vil være merkede løyper på 5, 10 eller 20 km og du kan starte mellom kl 10:00 og 16:00.

Siste innkomst må være kl 18:00

                            Velkommen!