Nordmarksmarsjen

Folkesportklubben MILA

Fra og med 2017 arrangerer vi Nordmarksmarsjen i samarbeid med Østmarka Marsjklubb.


Dato for årets arrangement er lørdag 03.10.2020Se http://nordmarkmarsjen.com/ for mer informasjon