Lill-O-Dilten

Folkesportklubben Mila og turorientering

FSK Mila har også i 2022 et samarbeid med Lillomarka O-lag

og deres turorientering Lill-O-Dilten og Mini-O-Dilten


Ved kjøp av orienteringshefter gjennom

FSK Mila støtter dere også oss.


Regler for stempling i IVV-kort er som følger :


100 postpoeng         =  1 stempel   +       20 km

Bronse (150 poeng) =  2 stempel   +       40 km

Sølv (400 poeng)      =  4 stempel   +       80 km

   Gull  (600 poeng) =  6 stempel   +   120 km

    800 postpoeng    =  8 stempel   +   160 km


Pris i IVV kort = kr. 20,- pr. stempel


Følgende av FSK Milas vandringer gir rett til

20 poeng i Lill-O-Dilten (evt. Mini-O-Dilten):


Langs Alnaelva, søndag 5. juni, fra Rødtvet skole, start kl 10:00 - 13:00

*  Milavandringen, søndag 21. august, fra Rødtvet skole, start kl. 10:00 - 13:00.

Lillomarkavandringen, PV 70, fra Esso Kalbakken, åpen hele sesongen.


Dersom du ikke kan delta på arrangementene 5. juni eller 21. august, kan du oppnå

kode og 20 poeng på en av FSK Milas turmarsjer i etterkant av disse datoene.


Merk at prisen fra i år er 20 kroner per stempel, mot 10 kroner tidligere.

Medlem av :

Norges Turmarsjforbund NTF

Det Internasjonale Folkesportforbund IVV