Lill-O-Dilten

Folkesportklubben Mila og turorientering

FSK Mila har også i 2022 et samarbeid med Lillomarka O-lag

og deres turorientering Lill-O-Dilten og Mini-O-Dilten


Ved kjøp av orienteringshefter gjennom

FSK Mila støtter dere også oss.


Regler for stempling i IVV-kort er som følger :


100 postpoeng         =  1 stempel   +       20 km

Bronse (150 poeng) =  2 stempel   +       40 km

Sølv (400 poeng)      =  4 stempel   +       80 km

   Gull  (600 poeng) =  6 stempel   +   120 km

    800 postpoeng    =  8 stempel   +   160 km


Pris i IVV kort = kr. 20,- pr. stempel


Følgende av FSK Milas vandringer gir rett til

20 poeng i Lill-O-Dilten (evt. Mini-O-Dilten):


Milas Markachallenge, lørdag 4. juni, fra Haraldshjem vandrerheim,

   start kl 10:00 - 20:30

*  Milavandringen, søndag 21. august, fra Rødtvet skole, start kl. 10:00 - 13:00.

Lillomarkavandringen, PV 70, fra Esso Kalbakken, åpen hele året.


Dersom du ikke kan delta på arrangementene 4. juni eller 21. august kan du oppnå

20 poeng på en av FSK Milas turmarsjer i etterkant av disse datoene.


Merk at prisen fra i år er 20 kroner per stempel, mot 10 kroner tidligere.

Medlem av :

Norges Turmarsjforbund NTF

Det Internasjonale Folkesportforbund IVV