Jubileumsmarsj for NKS 125 år

Søndag 12.september 2021 arrangeres turmarsj i anledning av Norske Kvinners Sanitetsforening - NKS - sitt 125 års-jubileum


Marsjen går fra ESSO/Deli de Luca, Kalbakkveien 14, kl 11:00 og er ført. Du kan gå 5, 10 eller 20 kmVelkommen!