Styret

Verv

Navn

Hjemmetlf.

Mobiltlf.

Leder

Gunn Stabbetorp

 

971 10 635

Nest leder

stensbye@getmail.no

 

924 13 094

Sekretær

Bjørn H. Granslo

 

948 72 399

Kasserer

Reene Nilsen

 

951 13 149

Styremedlem

Gina Solberg

 

975 84 930

Styremedlem

Egil Johnsen

959 09 378

Styret i Folkesportklubben Mila for 2017

Folkesportklubben MILA

Medlem av :

Norges Turmarsjforbund NTF

Det Internasjonale Folkesportforbund IVV