Styret

Folkesportklubben MILA

Styret i Folkesportklubben Mila for 2018

Verv

Navn


Mobiltlf.

Leder


971 10 635

Nest leder

Anne Grethe Woie


Sekretær

Kari Grøholt


Kasserer


951 13 149

Styremedlem

Bjørn H. Granslo


948 72 399

Styremedlem


Styremedlem

Vidar H. Sunnarvik

92838730

Styremedlem

Knut Østli

Medlem av :

Norges Turmarsjforbund NTF

Det Internasjonale Folkesportforbund IVV