Styret

Folkesportklubben MILA

Styret i Folkesportklubben Mila for 2018

Medlem av :

Norges Turmarsjforbund NTF

Det Internasjonale Folkesportforbund IVV

Verv

Navn

 

Mobiltlf.

Leder

Gunn Stabbetorp

 

971 10 635

Nest leder

vidhen@online.no

 

928 38 730

Sekretær

Bjørn H. Granslo

 

948 72 399

Kasserer

Reene Nilsen

 

951 13 149

Styremedlem

stensbye@getmail.no

 

924 13 094

Styremedlem

Egil Johnsen

 

924 13 094