Nordmarksmarsjen

Folkesportklubben MILA

Fra og med 2017 arrangerer vi Nordmarksmarsjen i samarbeid med Østmarka Marsjklubb.

 

Dato for årets - 2018 - arrangement

Lørdag 6. oktober.

 

Se http://nordmarkmarsjen.com/ for mer informasjon