Nordmarksmarsjen

Folkesportklubben MILA

Fra og med 2017 arrangerer vi Nordmarksmarsjen i samarbeid med Østmarka Marsjklubb.

 

Dato for årets - 2017 - arrangement, er Lørdag 7. oktober.

Se http://nordmarkmarsjen.com/ for mer informasjon