Lill-O-Dilten

Folkesportklubben MILA

Folkesportklubben Mila har et sammarbeid med Lillomarka O-lag


Ved kjøp av orienteringsposer igjennom

FSK Mila støtter dere også oss.


Regler for stempling i IVV-kort er som følger :

100 poeng        =  1 stempel   +   20 km

Bronse              =  2 stempel   +   40 km

Sølv                   =  4 stempel   +   80 km

   Gull                    =  6 stempel   +   120 km

    800 poeng         =  8 stempel   +   160 km


Pris for stempling i IVV kort = kr. 10,- pr. stempel


Det er bestemte vandringer hos FSK Mila

som gir 20 poeng i Lill-O-Dilten


Lørdag 01. juni 2019 Langs Alnaelva

Søndag 02. juni 2019 Milavandringen 


Man kan også oppnå 20 poeng på Lill-O-Dilten ved deltagelse på

PV70 Lillomarkavandringen i perioden 15. april - 31. oktober

Start for PV70 er Esso/Deli de Luca,  Kalbakkveien 14

Medlem av :

Norges Turmarsjforbund NTF

Det Internasjonale Folkesportforbund IVV