Alna Lysmarsj

Folkesportklubben MILA

Alna Lysmarsj blir arrangert for 5. gang i 2017.

(i regi av FSK Mila)

 

Torsdag - dato kommer - fra

Hølaløkka, Stanseveien 35

 

Start mellom kl. 19:00 - 19:30

 

Du kan velge mellom 5 eller 10 km.

 

Start koster kr. 20,- for voksne, kr. 20,- for de under 16 år og Pensjonister kr. 20,-

 

For mer opplysninger, kontakt FSK Mila på 479 65 354.

 

i 2015 var det 17 deltakere.

Medlem av :

Norges Turmarsjforbund NTF

Det Internasjonale Folkesportforbund IVV